69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานงานบริการด้วยพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ
จัดโดยกลุ่มการพยาบาล นำโดยคุณอำไพ สุจริยา หัวหน้ากล่มการพยาบาลโรงพยาบาลตรัง โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มการพยาบาล ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561

 

 

22661_1