69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

26 -27 มิถุนายน 2561 : สมาคมศิษย์เก่า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง จัดประชุมวิชาการศิริราช-โรงพยาบาลตรัง ประจำปี 2561  สำหรับแพทย์ศิษย์เก่าศิริราช บุคลากรทางการแพทย์และทางการพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 โดยการนำของ พล อ.อ.นพ. อำนวย  เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยากรทรงเกียรติ จากศิริราชพยาบาล ณ รพ.ตรัง

 

262761_7 262761_3 262761_4 262761_5 262761_6
262761_2 262761_8 262761_9 262761_10 262761_1