69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ร่วมกับ พ.ต.อ.อลงกรณ์ สีมาวุธ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง
จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีมีการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายภายในโรงพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ประชาชนผู้รับบริการเสียขวัญ
เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องทันเหตุการณ์ และการซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง

6-6-62_1 6-6-62_2 6-6-62_3 6-6-62_4 6-6-62_5
6-6-62_6