69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

28 กค.2561: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา จ.ตรัง รพ.ตรัง โดยพญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรังและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ , พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จ.ตรัง

 

9-8-611_1 9-8-611_2 9-8-611_3 9-8-611_4 9-8-611_5
9-8-611_6 9-8-611_7 9-8-611_8 9-8-611_9 9-8-611_10