69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลตรังประชาสัมพันธ์
โครงการ เดิน วิ่ง คนละก้าว เพื่อชาวตรัง ครั้งที่ 2 โดย หน่วยงานไตเทียม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกันนะค่ะ

 

23-2-62_2 23-2-62_3 23-2-62_4 23-2-62_5 23-2-62_6
23-2-62_7 23-2-62_8 23-2-62_9 23-2-62_10