69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลตรังเข้าร่วมโครงการกาแฟยามเช้า
"ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน"
จังหวัดตรัง

25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกาแฟยามเช้า"ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงโรงพยาบาลตรัง มีแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วย นายแพทย์สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคุณอำไพ สุจริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
เข้าร่วม เพื่อพบปะพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป

 

25-2-62_1 25-2-62_2 25-2-62_3 25-2-62_4 25-2-62_5
25-2-62_6 25-2-62_7 25-2-62_8 25-2-62_9 25-2-62_10