69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างฯ ,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานช่วยหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาลและตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

Attachments:
Download this file (Ponsob.pdf)Ponsob.pdf[ ]270 kB