69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (ข้อเสนอแนวคิด.doc)ข้อเสนอแนวคิด.doc[ ]55 kB
Download this file (ฟอร์มสายงานแพทย์เชี่ยวชาญ.doc)ฟอร์มสายงานแพทย์เชี่ยวชาญ.doc[ ]153 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานกุมารเวชกรรม.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานกุมารเวชกรรม.pdf[ ]82 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานจักษุวิทยา.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานจักษุวิทยา.pdf[ ]73 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานผู้ป่วยนอก.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานผู้ป่วยนอก.pdf[ ]73 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานรังสีวิทยา.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานรังสีวิทยา.pdf[ ]78 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานศัลยกรรม.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานศัลยกรรม.pdf[ ]87 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์.pdf[ ]81 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานอายุรกรรม.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานอายุรกรรม.pdf[ ]94 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู.pdf[ ]75 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.pdf[ ]70 kB
Download this file (รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงาานจิตเวช.pdf)รายชื่อผุู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงาานจิตเวช.pdf[ ]77 kB
Download this file (รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินกลุ่มงานเวชกรรมสังคม.pdf)รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินกลุ่มงานเวชกรรมสังคม.pdf[ ]81 kB
Download this file (รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินกลุ่มงานโสตศอนาสิก.pdf)รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินกลุ่มงานโสตศอนาสิก.pdf[ ]66 kB
Download this file (รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานวิสัญญี.pdf)รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานวิสัญญี.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานสูติ.pdf)รายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งประเมินฯกลุ่มงานสูติ.pdf[ ]82 kB
Download this file (แบบคัดเลือก ขอรับเงินประจำตำแหน่ง.doc)แบบคัดเลือก ขอรับเงินประจำตำแหน่ง.doc[ ]147 kB
Download this file (แบบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ.doc)แบบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ.doc[ ]116 kB
Download this file (แบบประเมินชำนาญการพิเศษ.doc)แบบประเมินชำนาญการพิเศษ.doc[ ]71 kB
Download this file (แบบประเมินเงินประจำตำแหน่ง.doc)แบบประเมินเงินประจำตำแหน่ง.doc[ ]88 kB