69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลตรัง

วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน

ปิดไฟในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อเลิกใช้งาน

ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ทำงานริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น

ใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์18 และ 36 วัตต์ สาหรับชนิดไตรฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ์)
จะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึง 30%

ใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง

บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดสม่ำเสมอทุกๆ 3-6 เดือน

เครื่องปรับอากาศ

ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศา (26 องศา) จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 10

เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5

เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ห้อง

– ตรวจสภาพ บำรุงดูแล และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

– ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น. และก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที

 

อุปกรณ์อื่นๆ

ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกด้วย

ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง

เลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และตรวจสอบว่าประหยัดพลังงานได้จริง

เลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งาน

ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่ไม่มีการปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร กระติกน้าร้อน ตู้เย็น

 

Credit WWW.ENERGY.COM