69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

 

 

ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด (Ibuprofen Tab)

ฉลากยาเสริมสำหรับไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด (Ibuprofen Tab)

1.ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2.ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง  แสบท้อง)
เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ  เป็นลม) ไตวาย  หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน
(กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง  ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  
นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวมและความดันเลือดสูงขึ้นDrug Warning Label  Ibuprofen in Tablet Form

  • Ibuprofen may cause severe allergic reaction, especially in people allergic to aspirin.
    Symptoms may include hives, facial swollen, asthma, rash, and blister. It may cause high blood pressure.
  • If any allergic reactions occur, stop using and seek medical help right away.
  • The medication should be used in a small dose and short duration, especially in the elderly to prevent gastric ulcer or
    heartburn symptom, GI bleeding, kidney failure, and myocardium infarction.
  • Stop taking this medication if you are allergic to any ingredients in Ibuprofen or Aspirin

 

ฉลากยาเสริมสำหรับไอบูโพรเฟนชนิดเม็ดภาษายาวี (Yawee)

 

ฉลากยาเสริมสำหรับไอบูโพรเฟนชนิดเม็ดภาษาพม่า (Myanmar)