69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การติดตามยาเสี่ยงสูง Amiodarone inj.(Adult)

 

การติดตามยาเสี่ยงสูง Amiodarone inj.(เด็ก)

ข้อบ่งชี้: Pulseless VT/VF ที่ดื้อต่อ vasopressor, Stable VF/VT    

 

ข้อบ่งชี้: Pulseless VT/VF ที่ดื้อต่อ vasopressor, Stable VF/VT    

รูปแบบยาที่มีในรพ.: Amiodarone inj. 150 mg/ 3 ml 

 

รูปแบบยาที่มีในรพ.: Amiodarone inj. 150 mg/ 3 ml 

วิธีบริหารยา:

 

วิธีบริหารยา:

- Pulseless VT,VF: IV 300 mg นาน 10 นาที เสริมยา ครั้งละ150mg ถ้าจำเป็น 

- Stable VF/VT : loading 150mg/D5W100ml drip นาน 10นาที ตามด้วย อัตรา 1mg/min dripนาน 6 ชม. ตามด้วย 0.5mg/min หรือdripต่อ 900 mg/24 ชม.

 - MAX dose 2.2g/24hr  ความเข้มข้นperipheral line ไม่เกิน 2mg/ml

 

- Pulseless VT,VF: IV 5 mg/kg (Max 300mg)  นาน 10 นาที ให้ซ้ำได้ ( Max daily dose 15mg/kg) 

- Tachyarrhythmias : loading 5mg/kg (Max 300 mg) นาน 1 ชม. ตามด้วย continuous infusion 5-15 ไมโครกรัม/kg/min (Max daily dose 15 mg/kg)

 

อาการไม่พึงประสงค์: ความดันโลหิตต่ำ, หัวใจเต้นช้า, เต้นผิดจังหวะ , พิษต่อปอด

 

อาการไม่พึงประสงค์: ความดันโลหิตต่ำ, หัวใจเต้นช้า, เต้นผิดจังหวะ , พิษต่อปอด

การติดตาม: BP, HR และจังหวะการเต้น, RR, หน้าที่ไต,EKG , ตำแหน่ง IV site

 

การติดตาม: BP, HR และจังหวะการเต้น, RR, หน้าที่ไต,EKG , ตำแหน่ง IV site

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์: HR < 60 ครั้ง/นาที , BP < 90/60 mmHg,  EKG เปลี่ยนแปลง, RR < 12 ครั้ง/นาที หรือตามคำสั่งแพทย์

 

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์: HR (< 1ปี <100, 1-6 ปี <80, >6 ปี <60 ครั้ง/นาที) , BP ต่ำกว่าค่าปกติ ,  EKG เปลี่ยนแปลง, หายใจเหนื่อย หรือตามคำสั่งแพทย์