69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การติดตามยาเสี่ยงสูง Digoxin inj.(Adult)

ข้อบ่งชี้: Atrial fibrillation

รูปแบบยาที่มีในรพ.: Digoxin inj.  0.5 mg/2 ml  ampule

วิธีบริหารยา: - ให้ทาง IV โดยไม่ต้องเจือจาง  หากเจือจางต้องเจือจางด้วยสารน้ำเช่น NSS,D5W,SWI มากกว่า 4 เท่า เนื่องจากยาอาจตกตะกอนได้ ; IV bolus ช้าๆ  (max. dose : 1 mg/day)

อาการไม่พึงประสงค์: เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง  หากยารั่วออกนอกเส้นเลือด จะทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้

การติดตาม:  - HR ก่อนและหลังให้ยา , serum K, renal function , อาการพิษของยา

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์: - HR < 60 ครั้ง/นาที(Adult) , serum K < 3.5 mg/dL (Adult) , สงสัยเกิดอาการพิษของยา

 

การติดตามยาเสี่ยงสูง Digoxin inj. (เด็ก)

ข้อบ่งชี้: Systolic HF, SVT, Atrial flutter, AF

รูปแบบยาที่มีในรพ.: Digoxin inj.  0.5 mg/2 ml  ampule

วิธีบริหารยา: - ให้ทาง IV โดยไม่ต้องเจือจาง  หากเจือจางต้องเจือจางด้วยสารน้ำเช่น NSS,D5W,SWI มากกว่า 4 เท่า เนื่องจากยาอาจตกตะกอนได้ ; IV bolus ช้าๆ นาน 5-10 min  ไม่แนะนำ IM

ขนาดยา:

- Total Digitalizing dose (แบ่งให้ dose แรกครึ่งหนึ่ง dose ที่ 2 และ 3 เป็น ¼ ให้ห่างกัน 6-12 ชม.)

- Maintenance doses: เด็กอายุ < 10ปี แบ่งให้ทุก 12 ชม. เด็ก > 10 ปี ให้วันละ 1 ครั้ง

Age

Total Digitalizing Dose (mcg/kg)

Daily Maintenance dose (mcg/kg)

Neonate

Preterm

15-25

4-6

Full-term

20-30

5-8

Infants and children

1 mo-2y

30-50

 7.5-12

2-5y

25-35

6-9

5-10y

15-30

4-8

>10y

8-12

2-3

อาการไม่พึงประสงค์: เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง  หากยารั่วออกนอกเส้นเลือด จะทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้

การติดตาม:  - HR ก่อนและหลังให้ยา , serum K, renal function , อาการพิษของยา

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์: - HR (< 1ปี ต่ำกว่า 100, 1-6 ปี < 80, >6ปี <60 ครั้ง/นาที)  , serum K < 3.5 mEq/L  , สงสัยเกิดอาการพิษของยา หรือตามแพทย์สั่ง