69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การดูแลบาดแผล

  1. ทำแผลและรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาล
  2. ป้องกันแผลจากน้ำและสิ่งสกปรก หากแผลโดนน้ำหรือสิ่งสกปรก ให้ทำแผลใหม่ทันที
  3. กรณีเป็นแผลที่ขาให้นอนยกขาสูงกว่า ลำตัว (รองหมอน1-2 ใบ) ไม่ห้อยขาหรือยืนนาน
  4. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ เต้าหู้ และถั่วต่างๆ
  5. มาตรวจตามนัด

อาการที่ต้องมาพบแพทย์ทันที หรือก่อนนัด

  1. มีเลือดออกจากแผลตลอด
  2. แผลมีหนอง มีกลิ่น หรือมีเนื้อตายสีดำ
  3. มีไข้ร่วมกับ แผลบวม แดง จับแล้วรู้สึกอุ่นหรือร้อน
  4. แผล หรือรอบแผลมีตุ่มน้ำใส หรือพุพอง
  5. มีก้อนบวม ปวด กดเจ็บ มีลักษณะของการอักเสบ

 

การดูแลบาดแผล(ภาษาไทย)
การดูแลบาดแผล(English)
การดูแลบาดแผล(Myanmar)