69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์