69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดตรัง  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์และตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Attachments:
Download this file (na2.doc)na2.doc[ ]316 kB