69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำตึก,พนักงานเปล,พนักงานทั่วไป(การพยาบาล),ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ก.การพยาบาลชุมชน) ,พนักงานประจำห้องทดลอง(ก.พยาธิกายวิภาค)