69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณฐิตาพร ทองรอด โทร 0937248286
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง
รายละเอียดการสมัครส่งที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.