69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ภาคสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย