69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ครัวฮาลาล) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง ตำบลบ้านโพธิ์ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

Attachments:
Download this file (Untitled_20190513_163011.PDF)Untitled_20190513_163011.PDF[ ]1373 kB