69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งช่างเชื่อม กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ครัวฮาลาล) กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Attachments:
Download this file (newrabsamak.doc)newrabsamak.doc[ ]325 kB