69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 

Attachments:
Download this file (prakad3.doc)prakad3.doc[ ]320 kB