69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย พร้อมติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน ๓๙ ห้อง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)