69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนัดจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งบรรณารักษ์  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก

Attachments:
Download this file (prakadsumpad new.doc)prakadsumpad new.doc[ ]180 kB