69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งช่างเชื่อม กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ครัวฮาลาล) กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Attachments:
Download this file (prakadponsobnew 1-7.doc)prakadponsobnew 1-7.doc[ ]252 kB