69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลตรัง ลงวันที่ 18 กันยายน 2561  เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

Attachments:
Download this file (raksasob.doc)raksasob.doc[ ]203 kB