69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(งานบำบัดน้ำเสีย) และพนักงานประกอบอาหาร