69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.พนักงานธุรการ ต.พนักงานบริการ ต.พนักงานประจำห้องยา และต.นักวิชาการศึกษา