69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และรายชื่อผู้สิทธิ์สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา