69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ (ไม่รวมค่าอะไหล่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)