69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน

กำหนดดูรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561