69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)