69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)