69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกแบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกแบบแบตเตอรี่.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกแบบแบตเตอรี่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1099 kB18 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคา เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก.pdf)ร่างประกาศประกวดราคา เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร978 kB14 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคา เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคา เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร4983 kB13 Downloads
Download this file (แบบราคากลางเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก.pdf)แบบราคากลางเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร338 kB16 Downloads