69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Alteplase inj 50 mg จำนวน 23 vial

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (808.pdf)808.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น107 kB1 Download