^กลับขึ้นด้านบน

สายตรงถึงผู้อำนวยการ

เมื่อใดที่มีความไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย คับข้องใจ อึดอัดใจ จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลศูนย์ตรังขอให้ท่านบอกเล่า รายละเอียดเหตุการณและการกระทำที่เกิดขึ้น 

มาทางช่องทางนี้  "สายตรงถึง ผอ. โรงพยาบาลศูนย์ตรัง" 
**หมายเหตุ ช่องรายละเอียดสามารถดึงเพื่อปรับขยายได้โดยกดด้านล่างมุมขวา ดังรูปค่ะ**

สายตรงถึงผู้อำนวยการ (*ช่องรายละเอียดด้านล่างขวา สามารถดึงช่องข้อความเพื่อยืดออกได้ค่ะ*)

อีเมลล์ติดต่อกลับ 
เรื่อง 
รายละเอียด 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 
    
Copyright © 2013. www.tranghos.go.th  Rights Reserved.