69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 2 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 2 ตำแหน่ง

1. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 135409 งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ กลุ่มการพยาบาล

2. พยาบาลวิชาีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 135187 งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล

Attachments:
Download this file (Untitled_20180515_164026.pdf)Untitled_20180515_164026.pdf[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย1042 kB35 Downloads