69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 ประเภท รวม 366 รายการ

กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุดฯ และลงชื่อขอรับรายละเอียดเอกสาร/ใบเสนอราคา ในวันที่

31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 11.00 น.

กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ถึงเวลา 10.00 น. ณ  กลุ่มงานพัสดุ

กำหนดเปิดซองพิจารณา ในวันที่ 0 มิถุนายน 2561 เวลา 10.15 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf)ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1069 kB144 Downloads