69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 ประเภท รวม 366 รายการ

กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุดฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 09.30 น.

ผู้เข้าประมูลราคา จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ถึงเวลา 12.00 น.

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 2.pdf)ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 2.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร978 kB163 Downloads