69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่้อผู้มีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพ

ประกาศรายชื่้อผู้มีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพ

Attachments:
Download this file (prakradsob.doc)prakradsob.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย2537 kB143 Downloads