69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยา Flutamide tab 250 mg จำนวน 100x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 6
โครงการซื้อยา Hyruan III inj จำนวน 40 box เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 2
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์ Blendera 2.5 kg จำนวน 700 bag เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 4
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์ ENSURE FOS จำนวน 1,392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 7
โครงการซื้อยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 5
โครงการซื้อยา Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 2
โครงการซื้อยา Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 420x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 3
โครงการซื้อยา Alfuzosin tab 10 mg จำนวน 720x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 4
โครงการซื้อยา Leflunomide tab 20 mg จำนวน 200x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 4
โครงการซื้อยา Methylphenidate tab 36 mg จำนวน 72x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 21