69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ensure FOS 850 g จำนวน 1,320 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 38
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sodium Valproate inj 400 mg/ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 35
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Imipenem 500 mg+cilastatin 500 mg inj จำนวน 600 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 31
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Trastuzumab inj 440 mg/20 ml จำนวน 3 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 34
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 38
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Anti-D Immunoglobulin inj 50 mg จำนวน 19 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 27
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ezetimibe tab 10 mg จำนวน 600x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Denosumab inj 60 mg/ml จำนวน 40 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 29
โครงการซื้อยาวิธืเฉพาะเจาะจง Brimonidine tartrate eye drop 5 ml จำนวน 1000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 30
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Risedronate tab 150 mg จำนวน 300x 1 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32