69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Erythropoietin inj 4000 u จำนวน 20x25 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 6
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 7
โครงซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Alteplase inj 50 mg จำนวน 23 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 6
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Formoterol fumarate 4.5 mcg+Budesonide 160 mcg จำนวน 400 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 6
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Donepezil hydrochloride tab 10 mg 10 mg จำนวน 270x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 4
โครงการซื้อยาวิธีฌฉพาะเจาะจง Artrodar cap 50 mg จำนวน 650x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 5
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 650x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 4
โครงการซื้อวัสดูการแพทย์ทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง ถุงมือ Disposable no S 2400 box เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 28
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 25
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Methylprednisolone inj 1 g 200 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 31