69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติบริการ ปี 56-60 เขียนโดย งานแผน 4
สถิติบริการปีงบฯ 2556-2560 เขียนโดย งานแผน 245
สถิติบริการ ปีงบฯ 59 (ต.ค.58-มิ.ย.59) เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 623
รายงาน DRGs ปีงบฯ 58 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 509
รายงานสถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 58 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 556
สถิติบริการ ปี 55-59 เขียนโดย งานแผน 737
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 57 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 844
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 56 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 685
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 55 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 651