ภาพกิจกรรมและภาพบรรยากาศในรพศ.ตรังวันที่  1 พฤศจิกายน 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  ร่วมกับทีมบริหาร  ทีมพยาบาล
ถ่ายภาพร่วมกับคณะอาจารย์ทีมประเมินมาตรฐานการพยาบาล  จากสภาการพยาบาล 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาลตรังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เวลา 9.00 น.
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  ร่วมกับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง 
ลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต่อหน้าพระรูปที่ตกแต่งอย่างสวยงาม และน้อมส่งเสด็จฯ ดวงพระวิญญาณของพระองค์สู่พระนิพพาน 
ณ  ลานพิธีหน้า OPD โรงพยาบาลตรัง


วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
พร้อมทีมบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง  ร่วมต้อนรับทีมสภาการพยาบาล ที่มาประเมินมาตรฐานการพยาบาล 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาลตรังวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.
 นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  ร่วมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง 
เข้าร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 
โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ  เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลากลางจังหวัดตรัง


วันที่ 23 ตุลาคม 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง 
ร่วมทำพิธีถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช"  
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ณ ลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น.
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
และคณะเจ้าหน้าที่ พอ.สว.  ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พอ.สว.ตรังร่วมรำลึกและสดุดีสมเด็จย่า ณ  ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน


วันที่ 7 ตุลาคม 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง รับมอบเงินบริจาค 5,000 บาท 
จากนางสาวอัศยา  อังษฎามงคล  เพื่อสมทบทุนจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์


วันที่  30  กันยายน  2556 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  จัดมหกรรมเวทีวิชาการประกวดผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ประจำปี 2556 
ณ โรงแรมเรือรัษฎา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ชื่นชมยินดี แก่บุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
และบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ได้เข้าร่วมประกวดผลงาน และได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางอุไร  สุริยกาญจน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานกุมารเวชกรรม 298 ชั้น 1
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องไม้ดามแขน Papier mache
 2. นายวัชรินทร์  ทายะติ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอเรื่องเล่าจากเหล่าคนเวียนหัว

วันที่ 29 กันยายน 2556 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง 
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนายแพทย์ศุภชัย  ศุภพฤกษ์สกุล 
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลก จ.นราธิวาสวันที่ 26 กันยายน 2556 
นายแพทย์สงกรานต์  จันทร์มุณี  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจแพทย์ 
เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการดรงพยาบาลตรัง รับมอบเต้านมเทียม 
จำนวน 400 ชิ้น จากโครงการ "สร้างรอยยิ้ม...ส่งพลังใจ  สู้ภัยมะเร็งเต้านม" 
ของโรบินสันตรัง ร่วมกับ Sabina  ณ  ห้างโรบินสันตรัง


วันที่ 26 กันยายน 2556 
นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิรก  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันหัวใจโลกเฉลิมพระเกียรติ :
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาลตรัง


วันที่ 24 กันยายน 2556 
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ร่วมทำพิธีวันมหิดล  


วันที่ 23 กันยายน 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รับมอบตู้เย็นและเตียงบริจาคโลหิต
จากคุณอรทัย  เอี่ยมตระกูล  นายกเหล่ากาชาดตรัง จังหวัดตรัง และคณะผู้บริจาค 
เพื่อใช้ทำประโยชน์ในการให้บริการของโรงพยาบาลตรังวันที่  20  กันยายน 2556  
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิต ปี 2556 "เกษียณได้พัก  ยังรักนิรันดร์" 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลตรัง

                    ในงานประชุมมหกรรมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่บริการที่ 12
                     ' เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์สุขภาวะ' ประจำปี 2556 รพ.ตรังได้รับรางวัลจากการนำเสนอ
                     ผลงานวิชาการดังนี้
                      1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 'เรื่องเล่า' เรื่อง 'ปวดหลัง.....เกือบตาย'
                      โดย พญ.รัศณี เจริญกุล
                      2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Poster Presentation เรื่อง 'การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล' โดย นางลำยอง บัวทิพย์
                      3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral Presentation
                      เรื่อง 'ผลเปรียบเทียบการรักษาผู้ป่วย BPPV โดยใช้
                      วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ยาและไม่ใช้ยา' โดย วัชรินทร์ ทายะติ

                        ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน !!!

วันที่ 12 กันยายน 2556 
นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ  รัตตานุกูล  รองผู้อำนวยการด้านสันทนาการ
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรังวันที่ 10 กันยายน 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
กล่าวต้อนรับนายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่มาเป็นประธานเปิดโครงการ
"มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว สู่รั้วโรงเรียนเครือข่ายเด็กเมืองฟันสวย" 
ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

 


วันที่ 6 กันยายน  2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
เป็นประธานเปิดโครงการ มหกรรมเสริมสร้างสุขภาพลดอ้วนลดพุง
และสร้างความแข็งแรงของหัวใจ  ณ  ลานพระบิดา  โรงพยาบาลตรังวันที่ 3 กันยายน 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
รับมอบเงินบริจาค 60,000 บาท จากครอบครัว
ร.ต.ต.ดำเนิน  จริงจิตร  เพื่อบำรุงโรงพยาบาลตรังวันที่  3  กันยายน 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการด้านการบริหาร,
รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ, คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง  และผู้ป่วย  ร่วมทำบุญตักบาตรข้างเตียง 
ประจำเดือนกันยายน 2556  ณ อาคาร 298 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 
นายแพทย์สงกรานต์  จันทร์มุณี  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านองค์กรแพทย์ 
และแพทย์หญิงดารณี  ปิตานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา  เป็นตัวแทนรับมอบเจล
สำหรับใช้ในงานรังสีวิทยา  จากสโมสรโรตารี่ทับเที่ยงวันที่  30  สิงหาคม 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  รับมอบเงินบริจาค เพื่อสบทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง จำกัด
จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ 29 สิงหาคม 2556 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง  จัดประชุมวิชาการคุณธรรม จริยธรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำปี 2556  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลตรัง


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามคลินิคโรคจากการทำงาน 
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  โรงพยาบาลตรัง


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ การอ่านคลื่นไฟฟ้าห้วใจ
"คลื่นไฟฟ้าห้วใจอ่านได้ ง่ายนิดเดียว"  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง

เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2556  
นางแสงโสม  ช่วยช่วง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานหัวใจและหลอดเลือด  
เป็นตัวแทนโรงพยาบาลตรัง รับมอบโล่รางวัล โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้ยาละลายลิ่มเลือด  
ตามโครงการ "๑๐,๐๐๐ ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี"  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 19 สิงหาคม 2556
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ในเครือข่ายเฝ้าระวัง
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรังวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556
ภาพงานผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 12 สิงหาคม 2556
บรรยากาศพิธีการวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
และตัวแทนชมรมแอร์โรบิค โรงพยาบาลตรัง  รับบริจาคเครื่องเสียง จากคุณวรรณา  รัตนมาตุ  
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังและประชาชนทั่วไป
ในทุกวันทำการ ช่วงเวลา 17.00 น.- 18.00 น.ใต้หอพักพยาบาลลีลาวดี  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)  แก่  คุณพลสิน  สินเจริญกุล  
ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่โรงพยาบาลตรัง


วันที่  11 กรกฎาคม 2556  นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา 
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ  มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  ให้แก่ นายปรีชา  ปริญญาพงษ์ นส.สุวดี ชูสุวรรณ  
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  ให้แก่ นายสมพล  จิโรจน์มนตรี   และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  ให้แก่ นางสำนวน นันทวงค์  ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่โรงพยาบาลตรัง


วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตรัง ได้จัดประชุมโครงการ Update in newborn care 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดในระยะ
วิกฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง     วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ นายยิม ธนังธีรพงษ์ ผู้บริจาคทรัพย์สินให้โรงพยาบาลตรังวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  เป็นประธานกล่าวเปิด
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" (R2R) 
    โดยมีดร.สมหมาย  คชนาม  เป็นวิทยากร 
    ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลตรัง


     วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
   นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
   และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์
   และคณะจากศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC_ST)
   ที่มาเยี่ยมให้คำปรึกษาโครงการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ขั้น 3
   ในปีงบประมาณ 2556  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง    วันที่ 21 มิถุนายน 2556 
   นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
  รับมอบ เงิน 300,000 บาท จาก พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
   ผู้อำนวยกองสลากสลากกินแบ่งรัฐบาล  ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  ที่ห้องประชุมพุทธรักษา
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7  โรงพยาบาลตรัง
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้นำเสนอผลงาน Oral Presentation ประเภท ดีเด่น
และชมเชย ในการประชุมวิชาการ “มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลตรัง ประจำปี2556”  
และได้กล่าวปิดโครงการประชุมวิชาการ ดังกล่าว  ทั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากมีบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการประชุมครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้กับผู้เข่าร่วมประชุม ได้แก่ รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์  
ในหัวข้อ “LEAN อย่างไรให้สนุก”, นพ.นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์  ในหัวข้อ “ยุทธการตามล่าหาความสุข”  
และคุณศุ  บุญเลี้ยง  ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์”  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระ และความสนุกสนาน


เช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7 โรงพยาบาลตรัง
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังได้เป็นประธาน
เปิดโครงการมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลตรัง ประจำปี 2556
โดยมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการมหกรรมคุณภาพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางาน
พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสหสาขาวิชาชีพ
และการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบและขยายผล
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยมีหลักการสำคัญคือ
คุณภาพจากหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานจะนำไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจ
กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดผลงานทางด้านวิชาการและผู้
วิพากษ์ผลงานซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์
จากนั้นประธานได้เดินเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานจำนวน 26 ชุด
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก


วันที่ 13 มิถุนายน 2556
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง  ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ นายจำเริญ ปั้นศิริ ผู้บริจาคเงินและทรัพย์สินให้โรงพยาบาลตรัง

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 
    นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
    รับมอบผลิตภัณฑ์ Protex สบู่ล้างมือ จำนวน 17 ลัง จาก
    บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟเพื่อใช้ในการสนับสนุนการล้างมือของผู้มารับบริการ


วันที่ 6 มิถุนายน 2556
     นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
     พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
     และนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2556
     จังหวัดตรัง  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษาวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
   
บรรยากาศมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
   บรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ห้องพุทธรักษา


วันที่ 15 พฤษภาคม 2556  งานประกันสังคม โรงพยาบาลตรัง       
 ได้จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย  เกี่ยวกับ
   1.ระเบียบแนวปฎิบัติด้านการบริการทางการแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์ของกองทุน
   ประกันสังคมโดยมีวิทยากรคือนางสุภาวดี ประชุมพร  ผอ.ประกันสังคมจังหวัดตรัง, 
นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง
   2.การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสุขภาพ (uc)
   โดยมีวิทยากร คือ นพ.สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา
   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาลตรัง

   วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
   นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
   เป็นประธานในการประชุมเชิญชวนชาววินมอเตอร์ไซด์
   เลิกสูบบุหรี่ ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า


วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
    นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
    ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
    นโยบายการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 
    จากนายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 9  พฤษภาคม 2556 
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      มาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลตรัง (HOSxP)วันที่ 25 เมษายน  2556 
    ภาพบรรยากาศการถวายพระพร
    
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 20 เมษายน  2556 
    ภาพบรรยากาศกิจกรรม walk rally
กลุ่มพยาบาล น้องใหม่

วันที่ 17 เมษายน  2556 
    ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตร

วันที่ 17 เมษายน  2556 
    นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย ผอ.รพ.ตรังร่วมต้อนรับ
    แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ให้สัญญาฯ
    ไหว้สักการะพระบรมรูปพระมหิตลาติเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
    ณ ลานพระบิดา บริเวณรพ.ตรัง

วันที่ 11 เมษายน  2556 
    นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
    พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง  ร่วมทำพิธีสักการะ
    ศาลพระภูมิ - พระราชบิดา - ทวดควนหาญ  และร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
    เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลตรัง


  
  
วันที่ 9 เมษายน 2556 
    นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
    ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์  
    ในโครงการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตพร้อมรดน้ำ
    "ร้อยขัน ร้อยดวงใจ ผู้สูงวัย" ในเขตเทศบาลนครตรัง

    วันที่ 9 เมษายน 2556 
    นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่
    โรงพยาบาลตรัง  ร่วมรดน้ำอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
    เนื่องในวันสงกรานต์  
  
วันที่ 6 เมษายน 2556 
    นายแพทย์สงกรานต์  จันทร์มุณี 
    รองผู้อำนวยการด้านองค์กรแพทย์
    พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง  ร่วมพิธี
    "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" 
     และ "วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"  
    ณ  โรงเรียนสภาราชินี

วันที่ 3 เมษายน 2556
     คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง 
     มาเยี่ยมศึกษาดูงานโรคหลอดเลือดสมอง
     (Stroke Unit)  ณ  โรงพยาบาลตรัง


  
  
วันที่ 2 เมษายน 2556
     
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ฝ่ายการพยาบาล ปี2556 

     วันที่ 2 เมษายน 2556
     
ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตร 

วันที่ 2 เมษายน 2556
     โรงพยาบาลตรัง  ได้รับรางวัลในการดำเนินงานเก็บข้อมูล
     อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ในโครงการ "การประเมินผล
     การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล
     สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555"  จาก     
 สปสช.และคณะทำงานเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 


     วันที่ 1 เมษายน 2556
     นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 
     พร้อมด้วยข้าราชการ  ร่วมทำพิธี "วันที่ระลึก      
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี       
และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล  แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในโอกาส "วันข้าราชการพลเรือน      
พ.ศ.2556"   ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง     วันที่  27 มีนาคม 2556 
    นายแพทย์ศุภชัย  ศุภพฤกษ์สกุล 
    รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง 
    เป็นประธานในการเปิดประชุมการพัฒนาความรู้ในการส่งตรวจวินิจฉัย     
ให้คำแนะนำและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ 
     ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี 
     โดยมีรศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ  เป็นวิทยากร
วันที่ 25 มีนาคม 2556 
       โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ในงาน        "ชาวอำเภอเมืองตรังร่วมใจ รณรงค์ต้านภัยโรคไข้เลือดออก"      
 โดยมีนายสาธร  นราวิสุทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง            เป็นประธานเปิดงาน  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 15 มีนาคม 2556  นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  รับมอบกิตติกรรมประกาศบันไดขั้น 2      จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) : สรพ.      ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 HA National Forum ณ      ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 11 มีนาคม 2556  นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง     จากการบริจาคของสหกรณ์ออมทรัพย์  โรงพยาบาลตรัง 700,000 บาท     และสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลตรัง  200,000  บาท     เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลตรัง


วันที่ 6 มีนาคม 2556        โรงพยาบาลตรัง  ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้างเตียง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่, ผู้ป่วยและญาติ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน

     
วันที่ 5 มีนาคม 2556  
ผศ.ดร.อิศริยา ทองงาม  ได้บริจาคเครื่อง       Ultrasound  รุ่น Prosound 2  มูลค่า 320,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตรัง       โดยมีนายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง       เป็นผู้รับมอบ  ณ  โรงพยาบาลตรังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556       พญ.สุวิมล  ล้วนเส้ง  พร้อมคณะทำงาน
เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 55,000  
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
      เพื่อสบทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
      ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง  และโรงพยาบาลตรัง
     ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 
      นายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา       รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและงานประกันสุขภาพ       ได้รับมอบโทรทัศน์ และอุปกรณ์การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มูลค่า 21,800        บาท  จากนายกสโมสรโรตารี่ช่อศรีตรัง  ณ  อาคาร 298 ชั้น 3  โรงพยาบาลตรัง        เพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพต่อไปวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556   
     
ภาพบรรยากาศสรุปผลการตรวจราชการ
     ณ ห้องประชุมพุทธรักษา


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556   
     
ภาพบรรยากาศการรณรงค์ ไข้เลือดออก


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   
      นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจฯเขต 12       และคณะ มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในโรงพยาบาลตรัง


วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 
      นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
      เป็นประธานเปิดการประชุมสหกรณออมทรัพย์ โรงพยาบาลตรัง      
และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 700,000 บาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์       โรงพยาบาลตรัง  เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์         ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง

  
   วันจันทร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2556      นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย    
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  รับมอบผ้าห่มจำนวน 40 ผืน
     (มูลค่า 10,600 บาท)  จากคุณปราณี  แซ่อ๋อง       สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตรัง

  
   วันเสาร์ีี่  2 กุมภาพันธ์  2556       ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขต 12 สมิหลาเกมส์
     วันศุกร์ที่  1 กุมภาพันธ์  2556       บรรยากาศพิธีเปิดธนาคารขยะ 1 กพ.56

วันพฤหัสบดีที่  31 มกราคม  2556      นายแพทย์ชัยยุทธ   ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง      
ได้รับมอบตัวอย่างยาสีฟัน  คอลเกต  โททอล โปรกัมเฮลท์      พร้อมกล่อง  จำนวน  140  กล่อง   โดยมีแทนของบริษัท คอลเกต -      ปาล์มโอลีฟ  มามอบ ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลตรัง

วันพุธที่ 16 มกราคม 2556      ภาพบรรยากาศเลี้ยงปีใหม่แพทย์และ      วันเกิดผอ. โดยงานรังสีวิทยา


วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556
    ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมวันเด็ก


        วันพุธที่ 9 มกราคม 2556
        ภาพบรรยากาศการสวัสดีปีใหม่
        รพ.วัฒนแพทย์และคลังจังหวัด
        กลุ่มงานอาชีวทำบุญเลี้ยงพระวันพุธที่ 2 มกราคม 2556
ภาพบรรยากาศการสวัสดีปีใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
, นายกเทศมนตรี, หัวหน้าหน่วยราชการต่างๆ
นพ.ชวลา, พระอาจจารย์เจ้าคณะใหญ่หน่วยใต้และผู้มีอุปการะคุณ


วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ รพ.ตรัง        ภาพการแข่งขันกีฬาสีรพ.ตรัง 24 ธค.55
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555  
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  
ไปสวัสดีปีใหม่ 2556  แก่ผู้มีอุปการะคุณเมื่อวันที่  5 ธันวาคม ๒๕๕๕
ช่วงเช้า
ภาพบรรยากาศการลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียน
สภาราชินี และการบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลตรัง
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ช่วงค่ำ
พิธีจุดเทียนถวายพระพร บริเวณศาลากลางจังหวัดตรัง

      ภาพรณรงค์วันเอดส์โลก


เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  
บริจาคโทรทัศน์  เพื่อร่วมการกุศลกับ
สภากาชาดในวันงานกาชาดแห่งชาติเมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
โรงพยาบาลตรัง  ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง
ได้ดำเนินการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลตรัง
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้มาใช้บริการและเป็นการจัด
ระเบียบในสถานที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสุขภาพของคนไม่สูบบุหรี่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555  
นายแพทย์ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังรับมอบเครื่องวัด
สัญญาณชีพอัตโนมัติจากสโมสรไลออน
ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในงานการแข่งขัน
สารานุกรม  ณ โรงเรียนสภาราชินี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาควนหาญเกมส์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปาเป้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
อาจารย์นายแพทย์จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย
และอาจารย์นลกฤช ศรีเมือง ที่ปรึกษาโครงการรับการเยี่ยมสำรวจฯ
รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของทีม PCT / ทีมพัฒนาคุณภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่
หน่วยงาน/Ward ต่างๆ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยรองกลุ่มภารกิจ
และเจ้าหน้าที่รพ.ตรัง ร่วมรับฟังการแนะนำ จาก
อาจารย์นายแพทย์จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย และอาจารย์นลกฤช ศรีเมืองเพื่อเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง
ร่วมซ้อมฝึกปฏิบัติการดับเพลิง ในหลักสูตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
โรงพยาบาลตรัง ประจำปี 2555


วันที่ 24 ตุลาคม 2555
มอบอุปกรณ์ผู้พิการ งานกายภาพวันที่ 23 ตุลาคม 2555  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังร่วมกับรองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจ และคณะเจ้าหน้าที่รพ.ตรัง  ร่วมพิธี
"วันปิยมหาราช"เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5  
ณ  บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5


วันที่ 21 ต.ค.2555  
นายสาธร นราวิสุทธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วย
นายธีรศักดิ์  มักคุ้น นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,
นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง,
นายชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการรพ.ตรัง ฯลฯ  
พร้อมด้วยชาวพอ.สว.ตรังร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง

วันที่ 19 ตุลาคม 2555
นายแพทย์ณัฏฐ์ธารณ์ เชิดพงษ์ฐกิตต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูม
ิ และตติยภูมิ, ประธานคณะกรรมการด่านหน้า
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่รพ. รับมอบเจลล้างมือ
จากการบริจาคของบริษัท Protex


วันที่ 18 ตุลาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลตรัง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ที่มาเยี่ยมโรงพยาบาลตรัง
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 8.09 น.
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
พร้อมด้วยคณะผู้บริจาค ที่สนับสนุนการจัดตั้งหอป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ได้ร่วมทำพิธีเปิดหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ณ อาคาร 298 ชั้น 3 ซึ่งหอ
ผู้ป่วยนี้จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอด
เลือดสมองระยะเฉียบพลันและวิกฤติให้ได้มาตรฐาน
ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยลดอัตราการตายและ
ความพิการของผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ได้ รายนามผู้บริจาค
เพื่อก่อตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) มีดังนี้
1. คุณวัลลภ อธิคมประภา
2. คุณวิมลรัตน์ เสงี่ยมกุล
3. คุณวิกิจ สุพิทักษ์
4. คุณประภา สุพิทักษ์
5. คุณพรชัย ตันฑ์ศรีสุโรจน์
6. คุณปิยะนันท์ พาณิชย์กุล
7. บ.โตโยต้า
8. คุณจิรภาส แสงดำ (ร้านเค้กท่าปาบ)
9. คุณวินัย พัฒนโกวิท
10. คุณบัญชา พัฒนโกวิท
11. บริษัทโซวิค จำกัด


วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 8.00 น. - 11.00 น.
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังพร้อมด้วยทีมบริหาร
ได้ลงเยี่ยมหน่วยงานผู้ป่วยนอกเพื่อรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆจากเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขระบบ
การบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวันที่ 17 - 18 กันยายน 2555
โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับสปสช.เขต 12 สงขลา
จัดโครงการประชุมวิชาการ Update STEMI Management
เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ณ ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรังวันที่ 14 กันยายน 2555
นายแพทย์สงกรานต์ จันทร์มุณี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะทีมงานโรงพยาบาลยะลา ที่มาศึกษาดูงานระบบ
โปรแกรม HOSxP ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงพยาบาลตรัง
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 โรงพยาบาลตรัง
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ได้จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 7
ในหัวข้อ "การแพทย์และสาธารณสุข ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และ
จัดงานมุทิตาจิตประจำปี 2555
ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเรือรัษฎา


วันที่ 3 กันยายน 2555 นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
รับมอบตะกร้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
จากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หลใต้
เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง
เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลตรัง

วันที่ 1 กันยายน 2555
(ช่วงเช้า) นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง
ร่วมทำพิธีบวงสรวงการวางศิลาฤกษ์
ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น
(ช่วงบ่าย) นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างตึกอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น
ของโรงพยาบาลตรัง
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยขอเชิญ
ชวนเจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกาย (พลังชี่กง,
ขยับนิ้วต้านมะเร็ง, โยคะ, แอโรบิค )
ในเวลา 15.30 - 16.30 น. ทุกวัน
ณ ลานหน้าห้องราชพฤกษ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา
ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง


วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม
"น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหา-ราชินี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา"
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง


วันที่ 12 สิงหาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา
ณ โรงเรียนสภาราชินีวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง
ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตรัง ร่วมแสดงความยินดี
กับนายแพทย์ปัญจพล แก้วอุบล ในพิธีประกาศเกียรติคุณ
แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี 2555 ณ ห้องทองจันทร์หงส์ลดารมภ์
อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
อธิบดีกรมการแพทย์ ที่มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตรัง
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 11.30 น.
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดเวที ผู้อำนวยการพบทีมพัฒนาคุณภาพ
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
และแจ้งให้ทีมทราบว่า โรงพยาบาลตรังจะรับการเยี่ยมสำรวจจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) :
สรพ. ประมาณปลายเดือนกันยายน 2555 นี้ เพื่อธำรงขั้น 2
โดยประเด็นสำคัญที่ท่านผู้อำนวยการ ได้ฝากเป็นแง่คิดให้กับทีมทำงาน คือ
1. ให้คิดว่า HA คือ การทำงานประจำให้ดี ทำ HA
     ให้สนุก อย่ามองว่าเป็นเรื่องยาก
2. ให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข ตามนโยบายของ
จังหวัด "เมืองตรัง เมืองแห่งความสุข"
3. ขอให้ทุกทีม ประชุมทีม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง    โดยท่านผู้อำนวยการยินดีสนับสนุนอาหารกลางวัน/
อาหารว่าง สำหรับผู้ประชุมทุกคน
4. ขอให้ทีมมีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมองความเชื่อมโยงไปยังทีมอื่นๆ ด้วย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับเขตพื้นที่
ประจำปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 สงขลา ที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ
โรงพยาบาลตรัง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ไปรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา
ในอำเภอห้วยยอด 11 ราย และในอำเภอเมือง 2 ราย

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Dayวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และ
คณะเจ้าหน้าที่ พอ.สว. ร่วมทำกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเสด็จ
สวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หมู่บ้านไสเดือย ตำบลนาหมื่นศรี
          อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง          วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
ร่วมกิจกรรมโครงการยาเก่าแลกไข่ณ ชุมชนโคกขัน


          วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลตรัง
ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรประจำเดือน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
           โรงพยาบาลตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
           ไข้เลือดออกโดยมี นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
           ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           มาเป็นประธานในพิธี และมอบแนวทางการปฎิบัติงาน
           เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล การลดภาวะเบาหวาน
           และความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
           ชั้น ๕ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง
            วันที่ 12 มิถุนายน 2555 นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ร่วมกับฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมชี้แจง แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิต่างๆของลูกจ้างชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ชั่วคราวโรงพยาบาลตรัง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา          วันที่ 5 มิถุนายน 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
          ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ระดับจังหวัดเพื่อการธำรง
          บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA โดยได้รับเกียรติจากนพ.เฉลิมชัย ชูเมือง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
          (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากร และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลชุม
          ชนทุกแห่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง
                วันที่ 4 มิถุนายน 2555 นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล
                พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง
                  ร่วมทำกิจกรรมและปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดนิโครธาราม

              เมื่อวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555
              สำนักงานสาธารณสุข จ.ตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง
              ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
              ทีมนำทางคลินิค (PCT) ทีม IC ทีม RM และ ทีมยา
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวน
               การพัฒนาคุณภาพให้กับทีมนำในระบบต่างๆ ในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
               ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.รณชัย อธิสุข อ.นลกริช ศรีเมือง
              และ ดร.ธมนพัชร์ สิมากร ผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ.มาเป็นวิทยากรให้กับ
               ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลตรัง
              โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แห่ง ใน จ.ตรัง และสถาบันโรคผิวหนัง จ.ตรัง

   **เอกสารการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์หรือที่ศูนข์คุณภาพ รพ.ตรัง **


         วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
นพ. ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ได้รับเงินบริจาค
จากคุณอรัญ จิตติถาวร จำนวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์


              วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
              นพ. ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ได้รับเงินบริจาค
              จากคุณพิกุล แก้วไกรฤกษ์และ คุณวัลลภ อธิคมประภา
จำนวน 1,525,800 บาท เพื่อจัดตั้งหน่วยอภิบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ณ บริเวณหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง ชั้น 3 อาคาร 298    วันที่ 23 พฤษภาคม 2555              นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
             ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท             จากประธานมูลนิธิกุศลสถานตรัง และจำนวน 100,000 บาท             จากประธานมูลนิธิท่ามก๋งเยี่ย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ             ครุภัณฑ์ทางการแพทย์             (กล้องส่องตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ระบบวิดีทัศน์)


            เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
            เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
            ไปเยี่ยมขอบคุณพร้อมทั้งแนะนำตัวในโอกาสที่ เข้ามารับตำแหน่งใหม่ในโรงพยาบาลตรัง แก่ผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลตรังจำนวน ๗ ราย ดังนี้

            ๑.คุณทักษิณ วิประกษิตเจ้าของบริษัทตรังพานิชย์จังหวัด ๒.คุณมารศรี ตรีรัตนพันธ์ เจ้าของโรงเรียนบูรณะรำลึก ๓.คุณสุวัฒน์ชัย - คุณอังคณา ก้องพลานนท์ เจ้าของร้านอุดมกิจ (บริจาคเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท) ๔.คุณสุวรรณา แซ่เยื้อ เจ้าของร้างปีนังเมืองตรัง (บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) ๕.คุณสุนทร เชาว์กิจค้า เจ้าของบริษัทเซาท์เทริ์นลันตารีสอร์ท จำกัด (บริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) ๖.คุณศรีไพร จันทร์เพ็ญสุริยา เจ้าของห้างหุ้นส่วนศรีรุ่งเรืองการเกษตร (บริจาคเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท) ๗.คุณจำเริญ ปั้นศิริ (บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต ให้กับโรงพยาบาลตรัง

           วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
           นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
           เป็นประธานในการจัดเลี้ยงกาแฟยามเช้า
           คณะสื่อมวลชนภายในจังหวัดตรัง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณในการ
           ให้ความช่วยเหลืองานของโรงพยาบาลตรังด้วยดีตลอดมา
          ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลตรัง           วันที่ 30 เมย.55
           นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ สสจ.ตรัง,
           ผอ.รพ.ชุมชน ร่วมกับนายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
           พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มงานรพ.ตรัง
           ร่วมทำพิธีส่งมอบแพทย์ ทันตแพทย์เภสัชกร ประจำปี 2555

           วันที่ 27 เมษายน 2555
           นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
           พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง
           ร่วมต้อนรับนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

          วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น.
          ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง
          ภาพกิจกรรม โครงการอบรม "มาตรฐานและเกณฑ์ในการตรวจสอบเวชระเบียน"
          (กลุ่มแพทย์ / ทันตแพทย์ / Intern / Extern / ผู้ที่สนใจ) โดยมีนายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับวิทยากร
           รศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
          วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 8.30 - 12.00 น.
          ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม "มาตรฐานและเกณฑ์ในการตรวจสอบเวชระเบียน"
         (คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน)           โดย รศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์          วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 19.30 น.
          ทีมแพทย์โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วมโครงการอบรม
         เรื่อง "มาตรฐานและเกณฑ์ในการตรวจสอบเวชระเบียน"
          ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.
         ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
         นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
         โรงพยาบาลตรังร่วมพิธีในวันคล้าย "วันสวรรคต
        สมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ประจำปี 2555
        เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
        น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจาก พระราชกรณียกิจ
        น้อยใหญ่ที่ทรงปกป้องบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล          วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น.
          นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          เป็นประธานกล่าวชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          ปีงบประมาณ 2556 ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ตรังได้รับทราบ
          ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
          วันที่ 17-18 เมษายน 2555
          งานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
          จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
          ตามมาตรฐานโรงพยาบาล" ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          โดยมี อาจารย์นลกฤช ศรีเมือง เป็นวิทยากรในการอบรม          วันที่ 12 เมษายน 2555 นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          ทำกิจกรรมในวันคล้ายวันกำเนิดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่, หน้าลานน้ำตกพระบิดา และศาลทวดควนหาญ
          และร่วมทำพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
          โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

               วันที่ 12 เมษายน 2555
               นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
              เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการ
              จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
           วันที่ 10 เมษายน 2555 นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วย
           คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
            ร่วมทำพิธีวางพวงมาลา เนื่่องในวัน
           พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯประจำปี 2555 ณ
           บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์
           เพื่อเชิดชูเกียรติและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่
           ได้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดตรัง
           วันที่ 8-11 เมษายน 2555 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
           ได้จัดโครงการอบรม "การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมบริการ"
           ให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล

          วันที่ 9 เมษายน 2555
          นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
           ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
           เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วย
              คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังร่วมพิธี
              "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
              พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และพิธี
              " วันข้าราชการพลเรือน" ณ ห้องประชุม
              โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


                  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิท่ามกงเยี่ย
            ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
            แก่นายแพทย์ชัยยุทธศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
           เพื่อร่วมสบทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต
           สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 06.30 น.
          นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ  รัตตานุกูล
          ประธานชมรมจริยธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
          ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเกิด (มีนาคม)
          ณ บริเวณลานน้ำตกพระบิดา
         
บรรยากาศการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2555
         ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

          นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นำคณะเจ้าหน้าที่
          นักกีฬา และกองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขเขต ๗ "อันดามันเกมส์
          ครั้งที่ ๔" ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ภูเก็ต พังงา ระนอง และตรัง
           ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดภูเก็ต         วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และคณะเจ้าหน้าที่
          ร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด
         ณ ลานน้ำตกพระบิดา เวลา ๖.๓๐ - ๘.๐๐ น.        วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
         โรงพยาบาลศูนย์ตรังร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
         หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต๑๒ สงขลา
         ที่มาชี้แจงรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณ
         ตามผลงานการบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
         ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์ตรัง


            วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมจริยธรรม
            โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเกิด
            เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
           
           เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
            ร่วมแสดงความยินดีเพื่อต้อนรับนายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
            ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังคนใหม่
            พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพังงา
            ที่เดินทางมาส่งท่านผู้อำนวยการ กันอย่างพร้อมเพียง


            เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม
            หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
            เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ณ อาคาร
            ๒๙๘ ชั้น ๑ (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โดยมีเด็กมาร่วมสนุกและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก


          เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ คุณอุทัยวรรณ โตทับเที่ยง มอบเงินสดจำนวน 200,000 บาท
          เนื่องในโอกาสวันแต่งงานคุณไกรสินและคุณธัญญธร เพื่อเป็นสาธารณกุศลช่วยเหลือด้านการแพทย์ ต่อ
          นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง            เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
         ได้เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงปีใหม่ ของโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยภายในงานมีการแสดงของ
         เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ช่วยสร้างสีสรรค์และสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมีการเลี้ยงอาหารและจับรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่
         ที่มาร่วมงาน

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554  ภาพกิจกรรมตักบาตรปีใหม่

            
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ขอขอบคุณผู้ป่วยและญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือทั้งกำลังทรัพย์ -
        กำลังกาย ทำให้สามารถรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท


            เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล
         รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 160,000 บาท แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือ
         ผู้ประสบอุทกภัย

           เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางพรสวรรค์ สุทธินนท์ หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
        พร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานประกันสังคมได้ออกเยี่ยมสถานประกอบการภายในจังหวัดตรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่


 
          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลศูนย์ตรังร่วมด้วยสำนักงานสาธารณสุขและเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดตรัง         ได้ร่วมต้อนรับนายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่มารับฟังสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล         ศูนย์ตรังและตรวจเยี่ยมความแออัดพร้อมพบปะประชาชนชาวจังหวัดตรัง

          วันที่  15  ธันวาคม  2554  คณะ Programmer  และวิทยากรของโครงการพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยบูรณาการร่วมเขตภาคใต้
       ได้มาประชุมเตรียมความพร้อมและติดตั้งโปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วย

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภาพบรรยากาศการเปิดตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุ

        วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ บรรยากาศการ Big Cleaning‏ day รอบบริเวณ รพศ ตรัง